Adatkezelés

Adatkezelési Szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat az alábbi EU-(GDPR) rendelet alapján jött létre:Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései lettek figyelembe véve.

A www.artpixel.hu weboldal látogatása során önkéntes hozzájárulással megadott, e-mailen vagy telefonon keresztüli ajánlatkérés vagy más célból megadott személyes adatok rögzítésre kerülnek a szolgáltatás maradéktalan teljesítése, valamint pénzügyi rendezése céljából. Ezen adatokat szerződéses kötelezettség maradéktalan teljesítése vagy a szerződés meghiúsulása esetén, továbbá az érintett magánszemély kérésére törlésre kerülnek. Kivételt képeznek ez alól a jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében kezelt számlázási adatok, melyek legkevesebb a mindenkori jogszabályokban rögzített időtartamig kerülnek megőrzésre. Nem definiált adatok, mint a szolgáltatás részét képző fotók kezelésére és tárolására a felek által megkötött és magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadott szolgáltatási szerződés keretein belül történik. A szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel során ezen adatkezelési nyilatkozat tevőleges hozzájárulással elfogadásra kerül.

Adatkezelő adatai és elérhetősége

Név: Bódi Sándor Fényképész Egyéni Vállalkozó
Cím: 6772 Deszk, Damjanich u. 11.
Adószám: 64916257-1-51
Nyílvántartási szám: 12246102
Email: sandorbodi(kukac)hotmail.com
Telefon: +3630/488-8482

Kezelt adatok

Az érdeklődők ajánlatadás, vagy megrendelés céljából fordulnak email, vagy telefonon keresztül az Adatkezelőhöz, és ezért adják meg személyes adataikat melyek rögzítésre kerülnek:

* Érdeklődő vagy Megrendelő Neve
* Érdeklődő vagy Megrendelő Címe
* Érdeklődés vagy Megrendelés tárgya (Helyszín, időpont)
* Érdeklődő vagy Megrendelő email címe
* Érdeklődő vagy Megrendelő telefonszáma
* Számlázási adatok

Adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel, ajánlattétel, kapcsolattartás szolgáltatás elvégzéséhez. Adatkezelő a Megbízóval véglegesített szerződés keretében írásban rögzíti a szolgáltatás feltételeit.

Adatkezelés jogalapja

Az www.artpixel.hu weboldal látogatása regisztrációhoz nincs kötve, az a fent felsorolt adatokat nem tárolja és nem gyűjti. Az Adatkezelés jogalapja az érdeklődő, felhasználó (adatgazda) személyes, önkéntes és határozott hozzájárulása, amelyet email írás vagy telefonhívás során tesz meg. Megrendelés csak akkor válik véglegessé, ha az Adatgazda/Megrendelő erről egyértelműen nyilatkozik az emailban, vagy írásos szerződés jön létre a megrendelő és a szolgáltató között.

Cookie-k (internetes sütik) használata

A www.artpixel.hu weboldal ún. cookie-kat (sütiket) használ. A sütik használatának elfogadása és működésük engedélyezése nem kötelező. Ezek szövegfájlok, amelyeket a böngésző a gépre tölt le, hogy javítsa a felhasználói élményt. A sütik segítenek számora a weboldal látogatotságról visszajelzést szerezni. A süti típusától függ, hogy mennyi ideig tárolódik az Ön online eszközén. A weboldalon alkalmazott tárolt (nyomkövető) sütik fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról. A süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges, és azt a felhasználó bármikor letílthatja a böngészőjének beállítás menüjében.

A nyomon követést és a jelentéstételt alábbi partnereink végzik számunkra:

Google Analytics (további információ: https://www.google.com/analytics)
Facebook (további információ: https://www.facebook.com/policy.php)

Kifogás, Jogorvoslat

Az adatkezelésben érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.2019


Esküvő Fotózás | Családi Fotózás | Rendezvényfotózás | Jegyes & Páros Fotózás | Céges & Reklámfotózás
Szegeden és az egész ország területén